WARSZTATY

Ze względu na stan zdrowia Pana Aleksandra Skotarczaka na dzień dzisiejszy nie przyjmujemy zapisów na warsztaty malarskie.

O wznowieniu zajęć na warsztaty twórczości artystycznej powiadomimy

oddzielnym wpisem.

Zainteresowanych przepraszamy.

 

 

* * * OFERTA CAŁOROCZNA * * *

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na: WARSZTATY TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ. Całoroczna i semestralna oferta przeznaczona jest zarówno dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalistów jak i licealistów przygotowujących się do studiowania na kierunkach artystycznych oraz dorosłych amatorów rysunku i malarstwa.

 Zapisy trwają! Możesz dołączyć w każdej chwili. Pierwsze zajęcia już w październiku.

Zapisy oraz informacje pod numerem telefonu:

501-597-492 lub 506-440-178

lub drogą mailową na adres:

warsztaty.wejherowo@gmail.com

* * * * *

Możliwość przesunięcia i dopasowania terminów zajęć do preferencji większości uczestników.

Zajęcia będą się odbywać od października:

 

 

Kolorem niebieskim  oznaczono grupy, do których zapisały się już dzieci i młodzież

Na zajęcia należy przynieść blok formatu A3, farby plakatowe i pastele olejne.

 * * * P R O G R A M   W A R S Z T A T Ó W * * *

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DLA DZIECI

Na zajęcia zapraszamy dzieci od lat 4, uczniów zerówki oraz szkoły podstawowej które przejawiają zainteresowanie rysowaniem, malowaniem, tworzeniem, posiadają zmysł artystyczny lub chciałyby go rozwinąć pod okiem profesjonalnego nauczyciela i artysty.

Na zajęciach każde dziecko:

 • pozna wiele ciekawych technik malarskich i rysunkowych jak: rysunek piórkiem, węglem, suchą pastelą, kredką olejną, malowanie farbami akrylowymi, temperami, akwarelą,
 • nauczy się twórczo łączyć różne techniki plastyczne i pozna inspirujące tajemnice wielkich artystów,
 • będzie rozwijało wyobraźnię przestrzenną poprzez zajęcia z rzeźby oraz warsztaty architektoniczne, prowadzone przez architektów,
 • pozna tajniki pracy w studio i będzie miało okazję pracować w plenerze,
 • będzie zbierało swoje prace do teczki, tak aby można je było pokazać na końcowej wystawie.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, po 2 h. Cena zajęć to 120 zł / 4 zajęcia po 2h. Dla dzieci od 8 – 13 lat. W cenę wliczone są tylko podstawowe materiały plastyczne (węgiel, tusz, glina, sztalugi na miejscu). W pozostałe materiały dziecko może się zaopatrzyć w miarę rozwoju umiejętności. Niezbędny zakres zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu.

Przewidywane grupy dzieci: od 4 lat do 7 lat  – po 1,5 h. Cena 100 zł / 4 zajęcia po 1,5 h.

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DLA MŁODZIEŻY

Przeznaczone są dla młodzieży od 13 roku życia. Zapraszamy osoby, które marzą o profesjonalnym rozwijaniu swojego talentu w szkole plastycznej, rozważają w przyszłości studia na kierunkach architektura, wzornictwo przemysłowe, projektowanie graficzne lub po prostu odkrywają w sobie pasję tworzenia.

Program kursu zapewnia:

 • naukę rysunku tuszem, węglem, ołówkiem, pastelą suchą, kredką olejną, technikami łączonymi,
 • naukę malowania farbami akrylowymi, temperą, akwarelą,
 • zapoznanie z technikami graficznymi,
 • naukę niezbędnych podstaw z zakresu perspektywy, kompozycji,
 • ćwiczenia rysunku z natury w studio i w plenerze.

Przewidujemy także warsztaty z rzeźby, ćwiczenia z zakresu tworzenia form przestrzennych, warsztaty z pogranicza architektury.

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście, które umożliwi wybór techniki malarskiej czy graficznej odpowiadającej indywidualnym predyspozycjom oraz skompletowanie najlepszych prac do teczki.

Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 2 h. Cena zajęć to 150 zł / 4 zajęcia po 2h. W cenę wliczone są tylko podstawowe materiały plastyczne (węgiel, glina, tusz, sztalugi na miejscu), każdy uczestnik we własnym zakresie zakupi pozostałe akcesoria rysunkowe i malarskie niezbędnę do indywiwualnego użytkowania. Więcej informacji na spotkaniu organizacyjnym.

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Na kurs zapraszamy wszystkie osoby ze szkół średnich, które myślą o studiowaniu na kierunkach artystycznych, w szczególności: grafika i malarstwo, architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe, architektura.

Na kursie realizowane będą:

 • rysunek z natury – studium martwej natury, studium postaci na małych i dużych arkuszach papieru, w róznych technikach rysunkowych (w tym szkic ołówkiem, i rysunek tuszem)
 • rysunek z wyobraźni,
 • podstawy kompozycji, budowa bryły światłocieniem, perspektywa,
 • analiza zadań egzaminacyjnych z rysunku z różnych uczelni,
 • pozostałe techniki plastyczne (malarstwo, grafika, rzeźba, rysunek w plenerze) – według indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

Zapewniamy niewielkie grupy (maksymalnie 10 uczestników) i indywidualne podejście do  każdego kursanta – w zależności od wybranego kierunku studiów. Stała obecność prowadzącego na zajęciach, możliwość bezpośedniej rozmowy i korekty. Indywidualne konsultacje i dyskusje o zgromadzonych już pracach oraz wspólny wybór prac do teczki.

Cena kursu: 240 zł / 4 spotkania po 3 h. Materiały nie są wliczone w cenę kursu.

WARSZTATY RYSUNKU I MALARSTWA DLA DOROSŁYCH

Kurs skierowany jest do starszej młodzieży i osób dorosłych, amatorów i miłośników sztuki, którzy odkrywają w sobie chęć tworzenia własnych dzieł pod okiem profesjonalisty.

Na warsztatach uczestnik:

 • pozna niezbędne zasady pracy twórczej jak kompozycja, budowanie bryły światłocieniem, podstawy perspektywy, łączenie kolorów,
 • zapozna się z podstawowymi technikami rysunkowymi i malarskimi i dokona wyboru techniki odpowiadającej jego predyspozycjom, charakterowi i umiejętnościom,
 • będzie miał okazję spróbować swoich sił zarówno w pracy nad studium martwej natury jak i postaci,
 • pozna tajniki pracy twórczej w studio i w plenerze.
 • pozna niezbędne zasady pracy twórczej jak kompozycja, budowanie bryły światłocieniem, podstawy perspektywy, łączenie kolorów

Zajęcia poprowadzi ceniony artysta malarz, absolwent gdańskiej ASP, prowadzący własną pracownię malarską. Zachęcamy szczególnie osoby, które dla własnej satysfakcji i przyjemności chcą rozwijać swoje umiejętności oraz w kreatywny sposób spędzać wolny czas.

Cena kursu: 200 zł / 4 spotkania po 2 h. Materiały nie są wliczone w cenę kursu.

Zajęcia odbywają się w Wejherowie w nowej pracowni, przy ulicy Harcerskiej 22, w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Kalwarii Wejherowskiej – wspaniałego miejsca na pracę w plenerze.

mapka

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Aleksander Skotarczak, czynny artysta prowadzący własną pracownię malarską, uprawniony do pracy z dziećmi. W ramach warsztatów architektonicznych współpracować z nim będzie mgr inż arch Justyna Lewandowska.

* * * * *

UWAGA! Cena podana przy każdym kursie to cena za 4 spotkania. Płatność dokonywana jest do 10 każdego miesiąca, i jest proporcjonalna do ilości spotkań w danym miesiącu. Semestralny rozkład płatności zostanie podany na początku każdego kursu. Przy jednorazowej płatności za cały semestr – 5%  zniżki.

Nr konta bankowego na które należy dokonywać wpłat:

PKO BP SA 33 1020 1912 0000 9602 0019 1742

z dopiskiem za warsztaty artystyczne i za jaki okres