O MNIE

IMG_6172Wan_a.głuchowska (1)Magister Sztuki, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk plastycznych. Urodzony w Czarnkowie woj.wielkopolskie. Założyciel Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Działacz kultury, organizator i współorganizator wielu ogólnopolskich i międzynarodowych plenerów malarskich. Członek Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Odznaczony za twórczość marynistyczną przez Ministra Infrastruktury Honorową Odznaką Zasłużony Pracownik Morza. Pracę twórczą realizuje w zakresie malarstwa sztalugowego, grafiki i rysunku. Obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych i instytucjach samorządowych na terenie Europy, USA, RPA.

W swoim dorobku ma 28 wystaw indywidualnych i ponad 50 zbiorowych. 

Master of Arts, graduated from the Academy of Fine Arts in Gdansk,specialising in the field of Fine Arts. Born in Czarnkow woj.wielkopolskie. Founder of the Kashubian-Pomeranian Branch of the Polish Marine Painters Association.
A cultural activist, coordinator and co-organizer of numerous national and international open-air painting conventions.A member of the Society of Friends of the National Maritime Museum in Gdansk. He has been recognised for his work g by the Minister of Infrastructurewith Medal of Honor of DSistinguished Employee of the Sea. He implements his creative work through easel painting, prints and drawings. The paintings are in private collections and institutions in Europe, USA, South Africa.

He has 28 solo exhibitions and over 50 collective exhibitions.

 

Mag. Art, absolvierte Studium  der Konstausbildung im Bereich Bildene Kunst an der Kunstakademie Gdansk (Danzig). Geboren in Czarnkow woj.wielkopolskie. Gründer die Kaschubel-PommerischeFilliale der polnischen Maritimverein. Kulturaktivist, Veranstalter und Mitveranstalter zahireichen bundesweiten und internationalen Kunstpleinairen. Mitglied des Vereins der Freunden des Nationalesmaritimmuseums.Bekommtevom Bundesminister der Infrastruktur Ekrenauszeichung der verdienten Maritimleuten fur maritim kunstlerisches Schaffen.Spezialisiert im Staffelei Bildene Kunst. Grafik und Zeichnung.Seine Bilder befinden sich in privat und staatlichen Sammlungen in die Europa, USA, und die Republik Sudafrika

28 individuelle und über 50 gemeinsame Ausstellungen.